Maharashtra Government Logo मुंबई उपनगर जिल्हा अधिकृत संकेत स्थळ Central Government Logo
मुख्य पृष्ठ दृष्टिक्षेप माहितीचा अधिकार निर्देशिका संकेत स्थळाबाबत संपर्क उपयोग करावयाच्या अटी घोरणे व अस्विकार English
National Park Borivali Kanheri Caves Mahakali Gumpha Powai Lake Ganesh Visarjan Juhu Chota Kashmir Aarey Colony Pagoda
जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी : श्री. शेखर चन्ने, (भा. प्र. से.)
राष्ट्र ध्वजाच्या उचित वापराबाबत
मौजे दहिसर, ता.बोरीवली येथील मे.वेलेनटाईन प्रॉपर्टीज प्रा.लि.(के.एन.शेख कंपाऊंड) मधील जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा लिलाव
फोटो संग्रह मुंबई उपनगर जिल्हा मिळकत पत्रिका
जिल्हा रुपरेखा लोकसंख्या (2011 च्या जनगणने नुसार) : 93,32,481 महा ई - सेवा केंद्र
जिल्हा प्रशासन पुरूष लोकसंख्या - 50,25,165    स्त्री लोकसंख्या - 43,07,316 महत्वाची शासकीय संकेत स्थळे
माहितीचा अधिकार क्षेत्रफळ : 446 वर्ग कि. मी. विशेष कार्यकारी अधिकारी यादी 2014 भाग-1, भाग-2, 2013
जमिन अधिग्रहण लोकसंखेची घनता : 20,925 प्रती वर्ग कि. मी. अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी
करमणूक जिल्ह्याचे मुख्यालय : दहावा मजला, प्रशासकीय ईमारत, चेतना कॉलेज जवळ, बांद्रा (पुर्व), मुंबई - 400 051 सेतुसाठीचे अर्जाचे नमुने
संजय गांधी योजना उपविभागीय कार्यालये : 1) पुर्व उपनगर ( विद्याविहार - पश्चिम ),   2) मुंबई उपनगर (बांद्रा - पुर्व ) शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासद हस्तांतरण अर्जाचा नमुना
नियोजन तालुके : अंधेरी, बोरीवली, कुर्ला नायब तहसिलदार जेष्ठता यादी - 01/01/1999 ते 01/01/2002
भुमि अभिलेख नगर भू मापन कार्यालये : 10   गावांची संख्या : 87 01.01.2011 कोंकण विभागातील अ.का. सुधारीत प्रारुप संयुक्त जेष्ठता यादी
निवडणूक अधिकारिता क्षेत्र : बांद्रा पासून बोरीवली पर्यंत , कुर्ल्यापासून मुलूंड पर्यंत आणि कुर्ल्यापासून ट्रॉम्बे पर्यंत मतदारांसाठीचे अर्जाचे नमुने
अनधिकृत जाहिरात व फलकांबाबत लोकसभा मतदार संघ 4    विधानसभा मतदार संघ : 26 MPID Act अंतर्गत जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव
आदिवासी जमिन विक्री सुचना मतदार यादीतील वगळणीची मतदारांची नावे तलाठी भरती 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश,2015. मुंबई उपनगर जिल्हा कोतवाल भरती मुंबई उपनगर जिल्हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क,2015 अध्यादेश.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अव्वलकारकून संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि. 01/01/2015 पर्यंतची अंतिम जेष्ठता यादी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2013 व 01/01/2014 पर्यंतची प्रारुप जेष्ठता यादी
Government Welfare Schemes Government Of India http://etaal.gov.in National Kowledge Network National Commission for Women E Greeting My Government PM India

NIC Logo

This website is designed, developed and maintained by National Informatics Center, Mumbai Suburban District, Bandra."(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव"
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments. National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.