तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष १९अंश०७”२९”
रेखांक्ष 00 ते 00
सरासरी तापमान अधिकतम 35c
न्यूनतम २५ c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 00 मि.मि.
क्षेत्रफळ १४७०१.०७ चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण ३८१६११
पुरुष : १७४४०० स्त्रीया : १५७२०६
स्लम लोकसंख्या : १८३९७८ शहरी लोकसंख्या : १५७२०६
साक्षरता एकूण %
पुरुष : % स्त्रीया : %

 

भौगोलिक क्षेत्र ----------- हेक्टर
लागवडलायक जमीन ---------- हेक्टर
वनाखालील जमीन ----------- हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र ---------- हेक्टर
प्रमुख उद्योग -------- --------

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 000
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव १६५- अंधेरी ,१६४- वर्सोवा , १५८- जोगेश्वरी ,१६६ –अंधेरी (प) ,१५८- जोगेश्वरी , १७६- बांद्रा (पुर्व) , १७७- बांद्रा (प) , १६७- विलेपार्ले , १६३-गोरेगांव
महसूल मंडळाची संख्या 03
तलाठी सजांची संख्या 12
गावांची संख्या 25
ग्रामपंचायतींची संख्या संपूर्ण महानगरपालिका क्षेत्र
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या निरंक
महानगरपालिकांची संख्या १ बृहन्मुंबई महानगरपालिका
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या निरंक
पंचायत समिती गणांची संख्या निरंक
पोलीस स्टेशनची संख्या २२ + गुन्हे अन्वेषण रेल्वे पो.स्टेशन
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 000

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 06
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या निरंक निरंक
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या निरंक निरंक
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : खाजगी :
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : खाजगी :
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : खाजगी :
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : खाजगी :
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : खाजगी :
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : खाजगी :
आश्रम शाळांची संख्या निरंक

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
मिठी नदी ----------

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
निरंक ---------- ----------

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
पश्चिम द्रुतगती महामार्ग ----------

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
निरंक ----------

 

रेल्वे अ.क्र. विभागाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
पश्चिम रेल्वे बांद्रा ते जोगेश्वरी