शासकीय जमीन वितरण बोरीवली तालुका

SRNO
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनीची माहीती
1
बाळ शिक्षण मंदीर ट्रस्ट
2
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
3
कांदिवली पोलीस ठाणे
4
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
5
जयेश सह गृह संस्था
6
मंदार मनिषा सह गृह संस्था
7
म्हाडा
8
रिध्दी सिध्दी सह गृह संस्था
9
सागरमाता सह गृह संस्था
10
समृध्दी सह गृह संस्था
11
साने गुरुजी विद्या विकास मंडळ
12
श्री स्वामी समर्थ सह गृह संस्था
13
सुशीतल सह गृह संस्था
14
स्वप्नील सह गृह संस्था
15
वनश्री सह गृह संस्था
16
वृध्दावन सह गृह संस्था
17
दहिसर उज्वल सह गृह संस्था
18
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
19
एस टी महामंडळ
20
संकेत सह गृह संस्था
21
जय भवानी सह गृह संस्था
22
मे नॅशनल लुब्रीकन्टस
23
म्हाडा निवारा प्रकल्प
24
म्हाडा
25
नवनाथ सह गृह संस्था
26
मे रावळ अॅ.न्ड कंपनी
27
रयत शिक्षण संस्था
28
साई कृपा सह गृह संस्था
29
विशाल सहयाद्गी सह गृह संस्था
30
मं झगडूसिंग चॅरिटेबल ट्रस्ट
31
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
32
श्री दालचंद जैन
33
तहसिलार बोरीवली
34
एम एस ई बी
35
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
36
चंद्गगिरी सह गृह संस्था
37
संदिपनी सह गृह संस्था
38
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
39
कॉसमॉस एज्युकेशन ट्रस्ट
40
दुधसागर
41
बेन फर्नांडेझ
42
नागरी निवारा
43
संकल्पित
44
महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ
45
बॉम्बे इलेक्ट्रीक सप्लाय ट्रासपोर्
46
रिझर्व बँक ऑफ इंडीया
47
महानंदा दूध महासंघ
48
मॉर्डन बेकरी (लि.)
49
जिल्हा सैनिक मंडळ
50
गिरणी कामगार सहकारी गृहानिर्माण संस्था
51
दौलत शिक्षण संस्था
52
काकादेवी दत्त मंदिर
53
कोकण कृषी विद्यापीठ
54
होली एंजल एज्युकेशा ट्रस्ट
55
श्री.मुकुंद व्ही.अग्रवाल
56
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता
57
ऑल इंडीया रेडीओ
58
सायंस अँड टेक्नॉलॉजी- केंद्र
59
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता
60
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ
61
संचालक आरोग्य सेवा महाराष्ट्र राज्य
62
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
63
मांजरा चॅरीटेबल ट्रस्ट
64
बीईएसटी
65
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता
66
श्री.सिध्दीविनायक सहकारी गृहानिर्माण संस्था
67
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता
68
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
69
प्रथमपद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
70
राज्य राखीव पोलिस दल
71
बृहमुंबई महानगरपालिका प्रमुख अभियंता
72
केंद्र शासन (संरक्षण विभाग)
73
गावठाण
74
हौसिंग कमिशनर, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ
75
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण
76
प्रशासकीय विभाग, कार्यकारी अभियंता, सार्वजाकि बांधकाम विभाग
77
श्री.काशिनाथ चिंचाचा द्वारा श्री. विजय कृष्णाजी सावंत
78
फोर्स वन, पोलीस उपमहनिरिक्षक (फोर्स वन) महाराष्ट्र राज्य
79
मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एक्सप्लेोड, मुंबई
80
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता
81
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता
82
उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशीक कार्यालय
83
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता
84
बृहमुंबई महानगर पालीका प्रमुख अभियंता
85
महाराष्ट्र गृहामिाण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण
86
भारतीय तटरक्षक दल (इंडिया कोस्ट गार्ड)
87
मे.लोखंडवाला फाउंडेशन
88
मे.निओ फार्मा लि
89
आचार्य आश्रम सह.गृह संस्था
90
मधुमित्र (सावली) सह गृह संस्था
91
म्हाडा
92
म्हाडा
93
म्हाडा
94
सागर सह.गृह.संस्था
95
मुंबई सर्बन जिल्हा व्हिलेज इंडस्ट्रियल असो
96
कुंभारकला सहकारी औदयोगिक उत्पादक सोसायटी
97
स्वामी विवेकानंद एज्युकेशन ट्रस्ट
98
मे.एस के.रिसॉर्ट लिमिटेड
99
श्रीमती बेलिंडा फर्नांडीस
100
कांदिवली हनुमान नगर
101
कांदिवली साई दर्शन सह गृह संस्था
102
कोरा केंद्र ग्रामसेवा संघ
103
लक्ष्मण नगर सह गृह संस्था
104
श्री रमेश एम सोळंकी
105
रामकृष्ण शिक्षण मंडळ
106
एमएमआरडीए
107
टाटा स्टील
108
बेनेट कोलेमन अँड कंपनी
109
अस्मिता ज्योती सह गृह संस्था
110
अभिनव वसंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था
111
बी.एम.सी.
112
देवदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
113
कृष्णगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
114
म्हाडा
115
मीरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
116
टाटा पॉवर
117
बी.एम.सी.
118
बी.एम.सी.
119
म्हाडा निवारा प्रकल्प

Caution/Disclaimer: The content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level. The available contents on website provided by various departments of Collector office, Mumbai Suburban District and uploaded by website administrator of Collector office Mumbai Suburban District, the content ownership belong to Collector, Mumbai Suburban District. This website is designed and developed by Collector Office Mumbai Suburban District, Bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / Judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.