शासकीय जमीन वितरण कुर्ला तालुका

SRNO
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनीची माहीती
1
आजी माजी सैनिक सन्मीत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था
2
सातारा रहिवाशी संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
3
राजमाता जिजाबाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
4
राजमाता जिजाबाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
5
डॉ. रांगणेकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
6
श्री. व्ही. एन. सकपाळ (विठ्ठल सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
7
सिंधी इमीग्रेन्टस को. ऑ. हौ सोसायटी
8
श्री पंडीतराव शंकरराव बोरसे
9
नवसहजिवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
10
न्यु लाईफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
11
चिरंतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
12
सर्वोदय विद्यानिकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
13
विश्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
14
मुक्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
15
हायवे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
16
सिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
17
सहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
18
कुर्ला कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म)
19
टाटा हायड्रो इलेक्ट्रीक कंपनी, मारवली
20
हरीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
21
मे. कॅप्सुलेशन सर्व्हिस प्रा. लि. कंपनी
22
महिला समाज विकास केंद्र
23 रायझिंग सन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
24 सातारा रहिवाशी संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
25 अभिनव मिलिंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
26 श्रीम. सुभद्राबाई धर्मा ठाकूर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
27 अजिंक्यतारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
28 सिंधी इमिग्रंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
29 न्यू रामेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
30 बंधु विजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
31 मे. बॉम्बे मोटार सायकल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
32 महात्मा फुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
33 नवसहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
34 भद्रकेतू सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
35 हाफकिन कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
36 जयमंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
37 झेलस सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
38 वत्सलादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
39 मंगलमुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
40 हरिजन विजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
41 बोध्द विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
42 मे. चंदीरामइसारसिंगकं.मे.चंदीरामइसारसिंगअॅaण्डकंपनी
43 मराठी विज्ञान परिषद
44 सुमन नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
45 संत नरहरी लाड सुवर्णकार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
46 न्यु लाईफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
47 महाराष्ट्रराज्यपरिविक्षाआणिअनुरक्षणसंघटना
48 सदगुरु काडसिध्देश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
49 फाईन आर्ट सोसायटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
50 (पंचशिल) नवमहाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
51 जिजामाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
52 विश्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
53 गांवदेवी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
54 नाईक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
55 मुक्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
56 हायवे सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
57 सिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
58 किरण सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
59 भगवान सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
60 नागसेन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
61 सर्बबन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
62 इंदिरा पार्वती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
63 वीर खालसा दल सेवक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
64 स्वस्तीकटेक्सटाईल्समिल्सलि
65 महाराष्ट्र उन्नती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
66 सत्कार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
67 ट्रम्प सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
68 पंडितराव शंकरराव बोरसे
69 चेंबूर एज्यूकेशन सोसायटी
70 भिखू समाज युनायटेड बुध्दिष्ट मिशन
71 चेंबूर मुस्लिम जमात कब्रस्थान
72 मेना सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
73 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
74 कुर्ला मिडल क्लास सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
75 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
76 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
77 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
78 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
79 सर्वोदय विद्यानिकेतन
80 भारतीय रेगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
81 श्री. अशोक कोय्यपा सोनावणे (मयत) श्रीम. सुमन अशोक सोनावणे
82 मैत्रीकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
83 मित्रप्रेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
84 गणेशकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
85 (धनगरसमाजसहकारीगृहनिर्माणसंस्था) शिवंभूसहृगृह. संस्था.
86 संकल्प सिध्दी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
87 विमुक्त शांती निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
88 गुरुदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
89 राजीव गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
90 अमर हिमाचल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
91 शरद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
92 यशवंत कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था
93 महाराष्ट्र समाज घाटकोपर,
94 विजयश्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था
95 नामदेव सहकारी गृहनिर्माण संस्था
96 संगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
97 सहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
98 सहवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
99 शाहूनगर सहकारी संस्था,
100 सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
101 हिमसह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
102 न्यू अशोक सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
103 जावळी सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
104 खलई सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
105 श्री यशवंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था
106 घाटकोपर-काजरोळकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
107 योगक्षेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
108 धिरेन सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
109 भाग्यवान सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
110 उषा मंदिर सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
111 देवीदास सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
112 नूतन महादेव सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
113 घाटकोपर शिक्षण प्रसारक मंडळ,
114 पुणे विद्यार्थी गृह,
115 श्रीकृष्ण सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
116 सर्वोदय हॉस्पीटल ट्रस्ट,
117 वुडन बॉक्सेस मॅन्यु.को.ऑ. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
118 सत्कार सहकारी गृहनिर्माण सस्था,
119 श्री जयेद्र सरस्वती शंकाराचार्य ट्रस्ट,
120 विघ्नेश्वर सहकारी गृहनिर्माण सस्था,
121 श्री गगनगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
122 जिवनरेखा सहकारी गृहनिर्माण सस्था,
123 सदगुरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
124 व्यंक्टेश आर्टस एज्युकेशन आणि वेल्फेअर सोसायटी,
125 सिध्दनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
126 शिवनेरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
127 गरोडीया चॅरीटीज,
128 के.जे. सोमय्या ट्रस्ट,
129 प्रजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
130 वल्लभ सहकारी गृनिर्माण संस्था,
131 शारदा ट्रान्सपोर्ट कंपनी
132 सिध्दटेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
133 फातीमा स्कूल,
134 नवदुर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
135 आजी माजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वाढवली
136 हरीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बोर्ला
137 हिंदु स्मशान भूमीसाठी महानगरपालिका, देवनार
138 कॅप्सुलेशन सर्व्हिस प्रा. लि. देवनार
139 मे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, माहूल
140 महिला समाज विकास सेवा केंद, वाढवली
141 मुंबई महानगर पालिका
142 श्री. काजी बारी माता मंदिर ट्रस्ट
143 मुंबई महानगर पालिका
144 मुंबई महानगर पालिका
145 अणुविज्ञान नगर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
146 रोमा बंजारा तांडा, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मंडाळा
147 जय भवानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
148 प्रेरणा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
149 अणूगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
150 आष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
151 मानखुर्द- बेलापूर रेल्वे मेट्रो पोलिटन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट
152 युनियन कार्बोइड इंडिया लिमिटेड- ओसवाल ॲग्रो मिल्स लि.
153 मुंबई महानगर पालिकेस जकात नाक्यासाठी
154 मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम.
155 सीमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
156 कुणबी समाजोन्नती संघ, (अष्टभूजा फेडरेशन )
157 न्यु गुरुकृपा सह. गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
158 स्नेहबंध सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
159 वसंत सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
160 उमाजी नाईक त्रिवट्टा सह. गृह. संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
161 कुमार मंगल सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
162 शिवसृष्टी सह.गृह.संस्था (म), (अष्टभूजा फेडरेशन )
163 सेताश्रम सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
164 मुख्य अभियंता (विकास आराखडा), बृहन्मुंबई महानगरपालिका
165 कार्यकारी अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,
166 प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) बृहन्मुंबई महानगर पालिका
167 पार्ले टिळक विद्यालयाचे मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स
168 मुंबई महानगरपालिका, महानगरपालिका,
169 मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ
170 मुलुंड शिक्षण प्रसारक मंडळ
171 नवभारत को.ऑ.हौ.सो.लि.
172 रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विद्यामंदिर
173 प्रभात को.ऑ.हौ.सो. (प्रजासत्ताक को.ऑ.हौ.सो.)
174 श्री प्रगती मित्र मंडळ,
175 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण
176 कार्यकारी अभियंता , झोपडपट्टी सुधारणा, मुंबई महानगरपालिका
177 आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई
178 मुंबई महानगरपालिका
179 बृहन्मुंबई महानगरपालिका
180 बृहन्मुंबई महानगरपालिका
181 एन.एस.डी.इंडस्ट्रीयल होम्स फॉर ब्लांईड
182 मे. मुंबई खोका उत्पादक सहकारी केंद्ग
183 शेठ मोतीबाई पठान,
184 महाराष्ट्र सोसीत जन को.ऑ.हौ.सो.
185 आदित्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था
186 महात्मा ज्योतिबा फुले सह.गृह. संस्था
187 प्रभात को.ऑ.हौ.सो.
188 श्री. सदगुरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था
189 जयहिंद कॉलनी को.ऑ.हौ.सो.लि.
190 श्री. डि.डि.कदम,
191 गिरीजन उन्नती को.ऑ.हो.सो.लि.
192 स्थावर अधिकारी मुंबई विद्युत बेस्ट पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
193 श्री. अजय नरेंद्गनाथ भाटीया व इतर
194 ऑल इंडिया इन्स्टिटयूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हमेंट
195 मनिषा को. ऑप.हौसिंग सोसायटी
196 पुनर्वसन को.ऑप.हौसिंग सोसायटी
197 पुनर्वसन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
198 केळकर एज्युकेशन ट्रस्ट,
199 अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प), बृहन्मुंबई महानगरपालिका
200 ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन लि.,
201 मे.रॅलीज (इंडिया) लि.
202 विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था
203 बाबासाहेब नाईक विमुक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था
204 मे. हेक्स्ट फार्मास्युटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड,
205 बॉम्बे म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन
206 श्री. रामेश्वर सह.गृह. संस्था
207 अप्सरा को.ऑ.हौ. सो.
208 युनियन बॅक ऑफ इंडिया
209 इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपींग
210 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
211 शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे
212 लीला चाळ नावाची झोपडपट्टी (किरण सहाकारी गृहनिर्माण संस्था लि.)
213 शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे
214 नशेमनएज्युकेशनअँडवेल्फेअरसोसायटी
215 मे.सननिटींगवर्क्स
216 श्री. संकटमोचनहनुमानशिवमंदिरविश्वस्तसंस्था
217 रुणवालरियालिटीप्रा.लि.
218 श्री. गाडगेमहाराजमिशन
219 ग्रेटरबॉबेइंडस्ट्रियलडेव्हलमेंटको-ऑप. इस्टेटलि.
220 मोहिलीस्टोनअँडमेटलक्रडशिंगकंपनी
221 बाळासाहेबदेसाईसहकारीगृहनिर्माणसंस्था
222 मराठा मंडळ मुलूंड
223 साई शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
224 अजिंक्य तारा को. ऑ. हौ सोसायटी
225 विमोचित समाज सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
226 कालिमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
227 न्यु नटराज सहकारी गृहनिर्माण संस्था
228 आचार्य देशभूषण सहकारी गृहनिर्माण संस्था
229 प्रगती सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
230 द माऊंट एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
231 नंदादिप एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
232 धवलगिरी एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
233 न्यू एव्हरेस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
234 जयहिमगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
235 बॉम्बे सबअर्बन डिस्ट्रीक गव्हर्मेन्ट सर्व्हंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
236 जयमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
237 जिवनोधार चर्मकार सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
238 सहकार सुहास सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
239 श्री. अशोक कोय्यप्पा सोनावणेमयत श्रीमती सुमन अशोक सोनावणे
240 स्नेह पराग सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
241 विर सिध्दनाक सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. पी.डब्ल्यू आर-219
242 कोंकण प्रातिय सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
243 जनता वेल्फेअर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
244 सर्वोदय हॉस्पीटल ट्रस्ट
245 वृन्दावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
246 बी. ई. एस. टी. सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
247 बृहन्मुंबई महानगर पालिका
248 सप्तशृंगी सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. व पोलिस डिपार्टमेंट
249 व्होल्टास कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
250 शिवस्वप्न सहकारी गृहनिर्माण संस्था
251 निची सहकारी गृहनिर्माण संस्था
252 जयशशांक सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
253 चेंबूर गुरुप्रसाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
254 अमृतकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
255 ओमविवेकानंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
256 धर्मनगर इंडस्ट्रीयल वर्कस्‌ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
257 सम्राट अशोक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
258 लिटील मलबार हिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
259 राजपुत्र महेंद्र निवृत्त दलित
260 मित्रप्रेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
261 प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी एज्युकेशन ट्रस्ट
262 राधास्वामी सत्संगसभा दयालबाग आगरा
263 श्री गणेश पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था
264 श्री. गुरु रामदासकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
265 श्री. इंद्रजीत सिंग प्रधानसिंग, इद्रजित मोटार गॅरेज, मुंबई महानगर पालिका प्राथमिक शाळेजवळ, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, किरोळ, घाटकोपर, मुंबई 400 086.
266 न्यू महाराणा प्रताप सहकारी गृहनिर्माण संस्था वंसुधरा-14, तिलक रोड, घाटकोपर, मुंबई 400 077
267 पंचशिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बॅ. नाथ पै नगर, घाटकोपर (पू.), मुंबई 400 077. (PWR 219)
268 महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ , मर्यादित मुंबई, प्लॉट क्र.89-89अ, सर पोचखानवाला रोड, पोलीस ऑफीसर्स मेस जवळख, वरळी, मुंबई 400 025.
269 उप मुख्य अभियंता (निर्माण ), महानगर परिवहन परियोजना (रेल्वे), मुंबई स्टेशन भवन, नवी मुंबई 400 703.
270 मे. भडसावळे इंडस्ट्रीज, विदया विहार, किरोळ, मुंबई 400 077.
271 मे. खन्ना रेयॉन इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई
272 ओम पंडीत रत्नचंद्रजी स्कूल अँड कॉलेज स्टाफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था,किरोळ, मुंबई 400 077.
273 बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 400 001.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 400 001.
274 हरिष सहकारी गृहनिर्माण संस्था, घाटकोपर, मुंबई

Caution/Disclaimer: The content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level. The available contents on website provided by various departments of Collector office, Mumbai Suburban District and uploaded by website administrator of Collector office Mumbai Suburban District, the content ownership belong to Collector, Mumbai Suburban District. This website is designed and developed by Collector Office Mumbai Suburban District, Bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / Judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.