शासकीय जमीन वितरण कुर्ला तालुका

SR NO
कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या जमिनीची माहीती
1आजी माजी सैनिक सन्मीत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था
2सातारा रहिवाशी संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
3राजमाता जिजाबाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
राजमाता जिजाबाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
राजमाता जिजाबाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
4डॉ. रांगणेकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
5श्री. व्ही. एन. सकपाळ (विठ्ठल सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.)
6सिंधी इमीग्रेन्टस को. ऑ. हौ सोसायटी
7श्री पंडीतराव शंकरराव बोरसे
8नवसहजिवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
9न्यु लाईफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
10चिरंतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
11सर्वोदय विद्यानिकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
12विश्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
13मुक्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
14हायवे सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
15सिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
16सहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
17कुर्ला कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था (म)
18टाटा हायड्रो इलेक्ट्रीक कंपनी, मारवली
19हरीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
20मे. कॅप्सुलेशन सर्व्हिस प्रा. लि. कंपनी
21महिला समाज विकास केंद्र
22रायझिंग सन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
23सातारा रहिवाशी संघ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
24अभिनव मिलिंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
25श्रीम. सुभद्राबाई धर्मा ठाकूर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
26अजिंक्यतारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
27सिंधी इमिग्रंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
28न्यू रामेश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
29बंधु विजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
30मे. बॉम्बे मोटार सायकल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
31महात्मा फुले सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
32नवसहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
33भद्रकेतू सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
34हाफकिन कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
35जयमंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
36झेलस सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
37वत्सलादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
38मंगलमुर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
39हरिजन विजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
40बोध्द विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
41मे. चंदीराम इसारसिंग अँड कं.
42मराठी विज्ञान परिषद
43सुमन नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
44संत नरहरी लाड सुवर्णकार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
45न्यु लाईफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
46महाराष्ट्रराज्यपरिविक्षाआणिअनुरक्षणसंघटना
47सदगुरु काडसिध्देश्वर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
48फाईन आर्ट सोसायटी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
49(पंचशिल) नवमहाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
50जिजामाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
51विश्राम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
52गांवदेवी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
53नाईक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
54मुक्ता सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
55हायवे सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
56सिंधु सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
57किरण सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
58भगवान सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
59नागसेन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
60सर्बबन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
61इंदिरा पार्वती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
62वीर खालसा दल सेवक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
63स्वस्तीक टेक्सटाईल्स मिल्स लि
64महाराष्ट्र उन्नती सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
65सत्कार सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
66ट्रम्प सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
67पंडितराव शंकरराव बोरसे
68चेंबूर एज्यूकेशन सोसायटी
69भिखू समाज युनायटेड बुध्दिष्ट मिशन
70चेंबूर मुस्लिम जमात कब्रस्थान
71मेना सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
72बृहन्मुंबई महानगर पालिका
73कुर्ला मिडल क्लास सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
74बृहन्मुंबई महानगर पालिका
75बृहन्मुंबई महानगर पालिका
76बृहन्मुंबई महानगर पालिका
77बृहन्मुंबई महानगर पालिका
78सर्वोदय विद्यानिकेतन
79भारतीय रेगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
80श्री. अशोक कोय्यपा सोनावणे (मयत) श्रीम. सुमन अशोक सोनावणे
81मैत्रीकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
82मित्रप्रेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
83गणेशकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
84धनगर समाज सहकारी गृहनिर्माण संस्था शिवंभू सहृ. गृह. संस्था.
85संकल्प सिध्दी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
86विमुक्त शांती निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
87गुरुदर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
88राजीव गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
89अमर हिमाचल सहकारी गृहनिर्माण संस्था, चेंबूर
90शरद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
91यशवंत कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था
92महाराष्ट्र समाज घाटकोपर
93विजयश्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था
94नामदेव सहकारी गृहनिर्माण संस्था
95संगम सहकारी गृहनिर्माण संस्था
96सहजीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
97सहवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था
98शाहूनगर सहकारी संस्था
99सह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था
100हिमसह्याद्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था
101न्यू अशोक सहकारी गृहनिर्माण संस्था
102जावळी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
103खलई सहकारी गृहनिर्माण संस्था
104श्री यशवंत सहकारी गृहनिर्माण संस्था
105घाटकोपर-काजरोळकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था
106योगक्षेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था
107धिरेन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
108भाग्यवान सहकारी गृहनिर्माण संस्था
109उषा मंदिर सहकारी गृहनिर्माण संस्था
110देवीदास सहकारी गृहनिर्माण संस्था
111नूतन महादेव सहकारी गृहनिर्माण संस्था
112घाटकोपर शिक्षण प्रसारक मंडळ
113पुणे विद्यार्थी गृह
114श्रीकृष्ण सहकारी गृहनिर्माण संस्था
115सर्वोदय हॉस्पीटल ट्रस्ट
116वुडन बॉक्सेस मॅन्यु.को.ऑ. इंडस्ट्रीयल इस्टेट
117सत्कार सहकारी गृहनिर्माण सस्था
118श्री जयेद्र सरस्वती शंकाराचार्य ट्रस्ट
119विघ्नेश्वर सहकारी गृहनिर्माण सस्था
120श्री गगनगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
121जिवनरेखा सहकारी गृहनिर्माण सस्था
122सदगुरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था
123व्यंक्टेश आर्टस एज्युकेशन आणि वेल्फेअर सोसायटी
124सिध्दनाथ सहकारी गृहनिर्माण संस्था
125शिवनेरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
126गरोडीया चॅरीटीज
127के.जे. सोमय्या ट्रस्ट
128प्रजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
129वल्लभ सहकारी गृनिर्माण संस्था
130शारदा ट्रान्सपोर्ट कंपनी
131सिध्दटेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था
132फातीमा स्कूल
133नवदुर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्था
134आजी माजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वाढवली
135हरिष सहकारी गृहनिर्माण संस्था, घाटकोपर, मुंबई
136हरीकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बोर्ला
137हिंदु स्मशान भूमीसाठी महानगरपालिका, देवनार
138कॅप्सुलेशन सर्व्हिस प्रा. लि. देवनार
139मे. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, माहूल
140महिला समाज विकास सेवा केंद, वाढवली
141मुंबई महानगर पालिका
142श्री. काजी बारी माता मंदिर ट्रस्ट
143मुंबई महानगर पालिका
144मुंबई महानगर पालिका
145अणुविज्ञान नगर, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
146रोमा बंजारा तांडा, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मंडाळा
147जय भवानी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
148प्रेरणा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
149अणूगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
150आष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मानखुर्द
151मानखुर्द- बेलापूर रेल्वे मेट्रो पोलिटन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट
152युनियन कार्बोइड इंडिया लिमिटेड- ओसवाल ॲग्रो मिल्स लि.
153मुंबई महानगर पालिकेस जकात नाक्यासाठी
154मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम.
155सीमा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
156कुणबी समाजोन्नती संघ, (अष्टभूजा फेडरेशन )
157न्यु गुरुकृपा सह. गृह. संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
158स्नेहबंध सह. गृह. संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
159वसंत सह. गृह. संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
160उमाजी नाईक त्रिवट्टा सह. गृह. संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
161कुमार मंगल सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
162शिवसृष्टी सह.गृह.संस्था (म), (अष्टभूजा फेडरेशन )
163सेताश्रम सह.गृह.संस्था, (अष्टभूजा फेडरेशन )
164मुख्य अभियंता (विकास आराखडा), बृहन्मुंबई महानगरपालिका
165कार्यकारी अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका
166प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) बृहन्मुंबई महानगर पालिका
167पार्ले टिळक विद्यालयाचे मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स
168मुंबई महानगरपालिका, महानगरपालिका
169मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ
170मुलुंड शिक्षण प्रसारक मंडळ
171नवभारत को.ऑ.हौ.सो.लि.
172रावसाहेब बाळाराम ज्ञानदेव ठाकूर विद्यामंदिर
173प्रभात को.ऑ.हौ.सो. (प्रजासत्ताक को.ऑ.हौ.सो.)
174श्री प्रगती मित्र मंडळ
175महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण
176कार्यकारी अभियंता , झोपडपट्टी सुधारणा, मुंबई महानगरपालिका
177आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई
178मुंबई महानगरपालिका
179बृहन्मुंबई महानगरपालिका
180बृहन्मुंबई महानगरपालिका
181एन.एस.डी.इंडस्ट्रीयल होम्स फॉर ब्लांईड
182मे. मुंबई खोका उत्पादक सहकारी केंद्ग
183शेठ मोतीबाई पठान
184महाराष्ट्र सोसीत जन को.ऑ.हौ.सो.
185आदित्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था
186महात्मा ज्योतिबा फुले सह.गृह. संस्था
187प्रभात को.ऑ.हौ.सो.
188श्री. सदगुरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था
189जयहिंद कॉलनी को.ऑ.हौ.सो.लि.
190श्री. डि.डि.कदम
191गिरीजन उन्नती को.ऑ.हो.सो.लि.
192स्थावर अधिकारी मुंबई विद्युत बेस्ट पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
193श्री. अजय नरेंद्गनाथ भाटीया व इतर
194ऑल इंडिया इन्स्टिटयूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हमेंट
195मनिषा को. ऑप.हौसिंग सोसायटी
196पुनर्वसन को.ऑप.हौसिंग सोसायटी
197पुनर्वसन सहकारी गृहनिर्माण संस्था
198केळकर एज्युकेशन ट्रस्ट
199अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प), बृहन्मुंबई महानगरपालिका
200ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन लि.
201मे.रॅलीज (इंडिया) लि.
202विकास सहकारी गृहनिर्माण संस्था
203बाबासाहेब नाईक विमुक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था
204मे. हेक्स्ट फार्मास्युटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
205बॉम्बे म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन
206श्री. रामेश्वर सह.गृह. संस्था
207अप्सरा को.ऑ.हौ. सो.
208युनियन बॅक ऑफ इंडिया
209इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपींग
210बृहन्मुंबई महानगर पालिका
211शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे
212लीला चाळ नावाची झोपडपट्टी (किरण सहाकारी गृहनिर्माण संस्था लि.)
213शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे
214नशेमन एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटी
215मे.सन निटींग वर्क्स
216श्री. संकटमोचन हनुमान शिवमंदिर विश्वस्त संस्था
217रुणवाल रियालिटी प्रा.लि.
218श्री. गाडगे महाराज मिशन
219ग्रेटर बॉबे इंडस्ट्रियल डेव्हलमेंट को- ऑप. इस्टेट लि.
220मोहिली स्टोन अँड मेटल क्रडशिंग कंपनी
221बाळासाहेब देसाई सहकारी गृहनिर्माण संस्था
222मराठा मंडळ मुलूंड
223साई शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
224अजिंक्य तारा को. ऑ. हौ सोसायटी
225विमोचित समाज सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
226कालिमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
227न्यु नटराज सहकारी गृहनिर्माण संस्था
228आचार्य देशभूषण सहकारी गृहनिर्माण संस्था
229प्रगती सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
230द माऊंट एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
231नंदादिप एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
232धवलगिरी एव्हरेस्ट, सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
233न्यू एव्हरेस्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
234जयहिमगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
235बॉम्बे सबअर्बन डिस्ट्रीक गव्हर्मेन्ट सर्व्हंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
236जयमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
237जिवनोधार चर्मकार सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
238सहकार सुहास सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
239मे. खन्ना रेयॉन इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई
240स्नेह पराग सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
241विर सिध्दनाक सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. पी.डब्ल्यू आर-219
242कोंकण प्रातिय सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
243जनता वेल्फेअर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
244सर्वोदय हॉस्पीटल ट्रस्ट
245वृन्दावन सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
246बी. ई. एस. टी. सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
247बृहन्मुंबई महानगर पालिका
248सप्तशृंगी सहकारी गृहनिर्माण संस्था म. व पोलिस डिपार्टमेंट
249व्होल्टास कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
250शिवस्वप्न सहकारी गृहनिर्माण संस्था
251निची सहकारी गृहनिर्माण संस्था
252जयशशांक सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
253चेंबूर गुरुप्रसाद सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
254अमृतकुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
255ओमविवेकानंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था
256धर्मनगर इंडस्ट्रीयल वर्कस्‌ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
257सम्राट अशोक नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
258लिटील मलबार हिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.-219
259राजपुत्र महेंद्र निवृत्त दलित
260मित्रप्रेम सहकारी गृहनिर्माण संस्था म.
261प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी एज्युकेशन ट्रस्ट
262राधास्वामी सत्संगसभा दयालबाग आगरा
263श्री गणेश पोलीस सहकारी गृहनिर्माण संस्था
264श्री. गुरु रामदासकृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था
265श्री. इंद्रजीत सिंग प्रधानसिंग, किरोळ.
266न्यू महाराणा प्रताप सहकारी गृहनिर्माण संस्था वंसुधरा-14
267पंचशिल सहकारी गृहनिर्माण संस्था (pwr 219)
268महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ
269उप मुख्य अभियंता (निर्माण), महानगर परिवहन परियोजना (रेल्वे)
270मे. भडसावळे इंडस्ट्रीज, विदया विहार, किरोळ, मुंबई 400 077.
271ओम पंडीत रत्नचंद्रजी स्कूल अँड कॉलेज स्टाफ सहकारी गृहनिर्माण संस्था
272बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 400 001.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 400 001.

Caution/Disclaimer:the content in this website is the result of a collaborative effort of various district departmental offices, at the District level.the available contents on website provided by various departments of Collector office, mumbai suburban District and uploaded by website administrator of Collector office mumbai suburban District, the content ownership belong to Collector, mumbai suburban District. This website is designed and developed by Collector Office mumbai suburban District, bandra. The Information provided on website is only for information purpose it can not be used for any Legal / judicial purpose.
(c) हे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे अधिकृत संकेत स्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.