आपत्कालीन सेवा

नियंत्रण कक्ष

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 पोलीस नियंत्रण कक्ष 22621855,22625020,22623054
2 बृहन्मुंबई म.न.पा. 22694727,22694725,22694719
3 मंत्रालय 22027990,22024243,22854168
4 जिल्हाधिकारी कार्यालय 26557807
मुं.उ.जि. नियंत्रण कक्ष 26556799
तहसिलदार जिल्हाधिकारी कार्यालय 25602386
5 मुंबई महानगर पालिका मुख्य कार्यालय 22694727 / 22694725

 

रुग्णालय


BMC रूग्णालये

अ.क्र. रुग्णालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 भाभा हॉस्पीटल कुर्ला 25500241, 26500144, 26503145, 26500198
2 माँ हॉस्पीटल चेंबूर 25220333 ते 34, 25682861
3 संत मुक्ताबाई बर्वे नगर घाटकोपर 25126088, 25153771
4 राजावाडी हॉस्पीटल घाटकोपर 21024151 ते 53,
Fxa No. 21027372
5 अगरवाल हॉस्पीटल मुलूंड 25640767
6 मुलूंड जनरल E.S.I. हॉस्पीटल 21636225, 21636229
7 गोवंडी सेंटनरी शताब्दी 25564069, 2564070, 25564071, 27894421

शासकीय रूग्णालये

अ.क्र. रुग्णालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 E.S.I.S. हॉस्पीटल मुलूंड 25645520 ते 23
2 E.S.I.S. हॉस्पीटल वरळी 24933142/43, 24932390
3 J.J. हॉस्पीटल 23731144/5555
4 कामा हॉस्पीटल 22611648,22620390,22619654,22611871
5 सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल 22620242 ते 45, 22620109
6 जी.टी.हॉस्पीटल 22621464 ते 67

खाजगी रूग्णालये

अ.क्र. रुग्णालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 सर्वोदय हॉस्पीटल घाटकोपर 25152332 / 25152237 / 25139567
2 हिंदूजा हॉस्पीटल 24452222 / 24452574/75, 244449199
3 बीचकॅन्डी हॉस्पीटल 23633651 / 23671888
4 मुंबई हॉस्पीटल 22067676
5 जस्लोक हॉस्पीटल 66573333
6 नानावटी हॉस्पीटल 26182255
7 हरकिसन दास हॉस्पीटल 66105555/66106393
8 पोतदार हॉस्पीटल 24146750/24177000
9 वाडीया हॉस्पीटल 24129786/87

 

रक्तपेढी


BMC रक्तपेढी

अ.क्र. रक्तपेढी नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 के. ई. एम परेल 24136051, 24135189, Ext. 250
2 नायर मुंबई सेंट्रल 23098150, 23081490/1491,23027000 Ext.563
3 सायन 24902020,24095099,24076387,24082504 Ext.535
4 राजावाडी 21024151 Ext.122/141

शासकीय रक्तपेढी

अ.क्र. रक्तपेढी नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 भाभा हॉस्पीटल 22611648, 22620389,22620390
2 E.S.I.S. हॉस्पीटल वरळी 24922142,43, Ext. 217
3 E.S.I.S. हॉस्पीटल मुलूंड 25645521, Ext. 113
4 G.T. हॉस्पीटल 25621464/66/67, Ext. 351, Fax. 22630553
5 डॉ. कुलकर्णी 22069323
4 J.J. हॉस्पीटल 23739467,23735555 Ext. 2248 Fax. 23735599

खाजगी रक्तपेढी

अ.क्र. रक्तपेढी नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 हरकिसन दास 66105555/66106393
2 बीचकॅन्डी 25667820
3 भाटीया ताडदेव 66660000
4 मुंबई हॉस्पीटल 22077676
5 संपर्ण घाटकोपर(प) 25111313 / 25100100

 

पोस्टमार्टम (कॉरोनर)

अ.क्र. रक्तपेढी नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 जे.जे. हॉस्पीटल 23754995
2 राजावाडी हॉस्पीटल 25153942
3 कुपर हॉस्पीटल 26205909

 

अग्निशमन दल

अ.क्र. कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 अग्निशमक दल कक्ष 23070111/23076112/113
2 अग्निशमक दल कक्ष BARC 25505222,25592222
1 अग्निशमक दल कक्ष RCF चेंबूर 25522222,25507624,25687637,25639191
1 अग्निशमक दल कक्ष RCF मुलुंड 25522222,25507624,25687637,25639191
1 अग्निशमक दल कक्ष RCF नवघरपाडा 25522222,25507624,25687637,25639191

 

वेधशाळा

अ.क्र. वेधशाळेचे नाव दूरध्वनी क्रमांक
1 कुलाबा वेधशाळा 22150431,22694725,22694727
2 सांताक्रुझ वेधशाळा 28368347
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट श्री. करगुटकर 23778704
श्री. एम.एम. त्रिपाठी 9820447672

 

गॅस सर्व्हिस

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 प्रकाश सरवदे 24074748,24012461
2 बी.पी.सी.एल 22713000,22714000
3 एच.पी.सी.एल. 23094254,23088943
4 सी.एन.जी. 24012400,24074748

 

पी.डब्ल्यु डी. (राज्य सरकार)

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 श्री.किशोर पाटील Ex. Eng. अंधेरी 26231964
2 श्री. एम.वाय.कुरेशी Dy. Eng.अंधेरी 26285673
3 श्री. एस.एस. देशमुख Dy. Eng. कुर्ला 25144050

 

होमगार्ड

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 श्री. मुणगावकर 22842423, Ext.324
2 श्री. कालेले 22842423, Ext.323
3 श्री. पवार 22842423, Ext.330
3 श्री.मुळगावकर 25120946
3 श्री. दाढे 25120946

 

B.M.C. सिव्हिल डिफेन्स

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 श्री. पी.आर.देशमुख (फायर) 22031754,22031664,25443881
2 श्री. यु.डी. सांगळे (रेस्क्यू) 22031754
3 श्री. ए.एन.वाकडे (ए.ओ) 25843667, Ext. 255

 

एअर फोर्स

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
एअर फोर्स चौकशी 23714982 Ext. 251

 

नेव्हल

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
नेव्हल चौकशी 22663030,22664949

 

प्रदुषण

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
प्रदुषण मंडळ 24923462,24935688

 

रेल्वे

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
सेंट्रल रेल्वे सी.एस.टी. 22622685,9821223724,22620173, 22621695

 

म्हाडा

अ.क्र. नांव दूरध्वनी क्रमांक
1 म्हाडा कंट्रोल वांद्रे 66405000
2 गृहनिर्माण मंडळ ताडदेव 23536945

 

विद्युत

अ.क्र. नांव विभाग दूरध्वनी क्रमांक
1 रिलायन्स (पू) घाटकोपर ते विक्रोळी , कुर्ला ते चेंबूर 30096999,30092040
2 एम.एस.ई.बी. कंट्रोल भांडूप 25663408
मुलूंड(प.) 25653408
मुलूंड(पू.) 21636945

 

सिव्हील डिफेन्स कंट्रोल

अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्रमांक
मुलूंड 25615911,25615296

 

ड्रेनेज

अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्रमांक
घाटकोपर 25220348, 25220390

 

वॉटर सप्लाय

अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्रमांक
घाटकोपर 25153258,25153740

 

1 आर.बी.आय.बँक 22660500, Fax. 25650058
2 पोस्ट मास्तर जनरल मुंबई 22620673

 

आपत्ती निवारण आराखडा

1 तालुका आपत्ती निवारण आराखडा Download
2 महानगरपालिका/नगरपालिका आपत्ती निवारण आराखडा Download