बंद

अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस

अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस

बोरिवली तालुक्यातील अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस, मौजे-मालाड दक्षिण स.नं.४६०  हि.नं. १अ,   स.नं. ४६१  हि.नं. १०ब, स.नं. ४६० हि.नं. १अ, स. नं. ४६८ हि. नं. २ब

26/11/2019 17/12/2019 पहा (4 MB)