Close

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पुणे कार्यालयातून ४२ कंपन्यांची नावे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नोंदणीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित कारवाईच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविणेबाबत

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पुणे कार्यालयातून ४२ कंपन्यांची नावे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नोंदणीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित कारवाईच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविणेबाबत
Title Description Start Date End Date File
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पुणे कार्यालयातून ४२ कंपन्यांची नावे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नोंदणीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित कारवाईच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविणेबाबत

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पुणे कार्यालयातून ४२ कंपन्यांची नावे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या नोंदणीतून वगळण्याच्या प्रस्तावित कारवाईच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविणेबाबत

14/03/2022 14/04/2022 View (2 MB)