बंद

आमच्याशी संपर्क साधा

हे संकेतस्थळ राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) यांच्याद्वारे विकसित करण्यात आली आहे आणि या संकेतस्थळावरील माहिती ही संबंधित विभागाकडून प्राप्त झालीली आहे. जर तुम्हाला ह्या संकेतस्थळाबद्दल काही शंका असेल, तर आपण वेबमाहिती व्यवस्थापकांना [ मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना लिहू शकता]. संकेतस्थळावरील माहिती, डिझाइन किंवा तंत्रज्ञानाशी संबंधित कोणताही अभिप्राय आपण अभिप्राय पृष्ठवर जाऊन देऊ शकतात. आपण खालील पत्त्यावर आमच्याशी संपर्क साधू शकता: 

जिल्हाधिकारी कार्यालय
मुंबई उपनगर जिल्हा,
10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत,
चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत,
वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400 051

दूरध्वनी : 022-26556799, 022-26514742, 022-26556806
ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in