बंद

दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक पहा / डाउनलोड करा
मुंबई उपनगर जिल्हा सागर तटीय व्यवस्थापन समितीची मासिक आढावा बैठकीचे इतिवृत्त बैठकीचे इतिवृत्त
उत्सवाप्रसंगी रस्त्यावर / पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती. 20/08/2020 पहा (362 KB)
शासकीय जमीन वितरण मुंबई उपनगर जिल्हा शासकीय जमीन वितरण मुंबई उपनगर जिल्हा
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भातील मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक 2759 दिनांक 08/03/2018 चे आदेश. 08/03/2018 पहा (321 KB)
महा ई-सेवा केंद्र शासन निर्णय 26/08/2009 पहा (1 MB)
मुंबई उपनगर जिल्हा हद्दीतील शासकीय जमिनीवर असलेल्या मंदिर, मस्जिद, चर्च व इतर धार्मिक स्थळांची यादी 05/05/2017 पहा (350 KB)
सर्व सधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 01/04/2018 पहा (2 MB)
सर्व सधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 01/04/2017 पहा (2 MB)
नागरिकांची सनद 15/05/2019 पहा (919 KB)
शासन निर्णय दि.२२/०८/२०१७ नुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्या करिता सन २०२० या वर्षातील स.६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ध्वनी क्षेपक/ ध्वनी वर्धक वापराबाबत सूट 14/02/2020 पहा (833 KB)