दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भातील मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक 2759 दिनांक 08/03/2018 चे आदेश. 08/03/2018 डाउनलोड(321 KB)
महा ई-सेवा केंद्र शासन निर्णय 26/08/2009 डाउनलोड(1 MB)
मुंबई उपनगर जिल्हा हद्दीतील शासकीय जमिनीवर असलेल्या मंदिर, मस्जिद, चर्च व इतर धार्मिक स्थळांची यादी 05/05/2017 डाउनलोड(350 KB)
सर्व सधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2018-19 01/04/2018 डाउनलोड(2 MB)
सर्व सधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2017-18 01/04/2017 डाउनलोड(2 MB)
नागरिकांची सनद 06/04/2018 डाउनलोड(259 KB)
शासन निर्णय दि.२२/०८/२०१७ नुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्या करिता सन २०१९ या वर्षातील स.६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ध्वनी क्षेपक/ ध्वनी वर्धक वापराबाबत सूट 19/09/2019 डाउनलोड(586 KB)
ध्वनी प्रदुषणा बाबतच्या तक्रारी करिता संपर्क 29/04/2017 डाउनलोड(2 MB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी नोडल ऑफीसर यांच्या नेमणूकी बाबतचे आदेश 04/10/2014 डाउनलोड(668 KB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने बोरीवली व अंधेरी तालुक्यासाठी सुरू केलेला टोल फ्री क्रमांक 1800 22 0136 06/04/2018 डाउनलोड(160 KB)