बंद

दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक पहा / डाउनलोड करा
ध्वनी प्रदुषणा बाबतच्या तक्रारी करिता संपर्क 29/04/2017 पहा (2 MB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी नोडल ऑफीसर यांच्या नेमणूकी बाबतचे आदेश 04/10/2014 पहा (668 KB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने बोरीवली व अंधेरी तालुक्यासाठी सुरू केलेला टोल फ्री क्रमांक 1800 22 0136 06/04/2018 पहा (160 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बाबतच्या हरकती व सूचना मागविणे बाबत 06/04/2018 पहा (350 KB)
मुंबई उपनगर जिल्हा रूपरेखा मुंबई उपनगर जिल्हा रूपरेखा
2011 च्या जनगणनेनुसार जनगणना डेटा 16/04/2017 पहा (58 KB)