निवडणूक शाखा

जिल्हा निवडणूक अधिकारी :

जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे निवडणूक अधिकारी आहेत. भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी जबाबदार आहेत. निवडणूक कार्यालय हे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांना निवडणूक व आस्थापना प्रकरणाशी संबंधित दैनंदिन कर्यात सहाय्यता प्रदान करते. निवडणूक शाखेचे प्रमुख उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतात व त्यांना 2 तहसीलदार, 4 नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून लिपिक, निवडणूक नोंदणी अधिकारी, सहायक निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि बूथ स्तर अधिकारी सहकार्य करतात.

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची कर्तव्ये :

लोकसभा मतदारसंघ आणि त्यांचे विधानसभा विभाग : 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 4 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक संसदीय मतदारसंघाचे नेतृत्व निर्वाचन अधिकारी करतात आणि सहाय्यक निर्वाचन अधिकारी त्यांची सहायता करतात. प्रत्येक संसदीय मतदार संघ विधानसभा विभागांमध्ये विभागला जातो.

लोकसभा मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघ आणि नकाशे 
26- मुंबई उत्तर 152- बोरिवली (पीडीएफ, 344 KB)
26- मुंबई उत्तर 153- दहिसर (पीडीएफ, 280 KB)
26- मुंबई उत्तर 154- मागाठाणे (पीडीएफ, 233 KB)
26- मुंबई उत्तर 160-कांदिवली (पीडीएफ, 264 KB)
26- मुंबई उत्तर 161-चारकोप (पीडीएफ, 307 KB)
26- मुंबई उत्तर 162- मालाड (पीडीएफ, 266 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 158- जोगेश्वरी पूर्व (पीडीएफ, 312 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 159- दिंडोशी (पीडीएफ, 132 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 163- गोरेगांव (पीडीएफ, 370 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 164- वर्सोवा (पीडीएफ, 137 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 165-अंधेरी पश्चिम (पीडीएफ, 367 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 166-अंधेरी पूर्व (पीडीएफ, 436 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 155- मुलुंड (पीडीएफ, 400 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 156- विक्रोळी (पीडीएफ, 452 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 157- भांडुप पश्चिम (पीडीएफ, 422 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 169- घाटकोपर पश्चिम (पीडीएफ, 216 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 170- घाटकोपर पूर्व (पीडीएफ, 383 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 171 – मानखुर्द शिवाजीनगर (पीडीएफ, 223 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 167-विलेपार्ले (पीडीएफ, 498 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 168 – चांदीवली (पीडीएफ, 321 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 174-कुर्ला (पीडीएफ, 448 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 175- कलिना (पीडीएफ, 329 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 176- वांद्रे पूर्व (पीडीएफ, 256 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 177-वांद्रे पश्चिम (पीडीएफ, 542 KB)
30- मुंबई दक्षिण मध्य 172-अनुशक्तीनगर (पीडीएफ, 151 KB)
30- मुंबई दक्षिण मध्य 173-चेंबुर (पीडीएफ, 557 KB)

मतदार याद्या संबंधी अर्जाचे नमुने :

अर्ज नमुन्याचे नाव अर्ज नमुना
मतदारयादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी नमुना 6 (पीडीएफ, 662 KB)
मतदार याद्यांमधून नाव काढून टाकणे किंवा त्यावर आक्षेप घेणे नमुना 7 (पीडीएफ, 444 KB)
मतदारयादीत प्रवेश दिलेल्या तपशीलांची दुरुस्ती करण्यासाठी नमुना 8 (पीडीएफ, 545 KB)
त्याच विधानसभा मतदारसंघातील पत्ता बदलण्यासाठी नमुना 8अ (पीडीएफ, 498 KB)

नव्याने जोडलेल्या मतदारांची यादी :

लोकसभा मतदारसंघ मतदार यदि
26- मुंबई उत्तर 152- बोरिवली (पीडीएफ, 149 KB)
26- मुंबई उत्तर 153- दहिसर (पीडीएफ, 134 KB)
26- मुंबई उत्तर 154- मागाठाणे (पीडीएफ, 172 KB)
26- मुंबई उत्तर 160-कांदिवली (पीडीएफ, 176 KB)
26- मुंबई उत्तर 161-चारकोप (पीडीएफ, 177 KB)
26- मुंबई उत्तर 162- मालाड (पीडीएफ, 151 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 158- जोगेश्वरी पूर्व (पीडीएफ, 179 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 159- दिंडोशी (पीडीएफ, 186 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 163- गोरेगांव (पीडीएफ, 156 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 164- वर्सोवा (पीडीएफ, 190 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 165-अंधेरी पश्चिम (पीडीएफ, 173 KB)
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 166-अंधेरी पूर्व (पीडीएफ, 117 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 155- मुलुंड (पीडीएफ, 136 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 156- विक्रोळी (पीडीएफ, 130 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 157- भांडुप पश्चिम (पीडीएफ, 140 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 169- घाटकोपर पश्चिम (पीडीएफ, 162 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 170- घाटकोपर पूर्व (पीडीएफ, 139 KB)
28- मुंबई उत्तर पूर्व 171 – मानखुर्द शिवाजीनगर (पीडीएफ, 119 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 167-विलेपार्ले (पीडीएफ, 138 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 168 – चांदीवली (पीडीएफ, 185 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 174-कुर्ला (पीडीएफ, 80 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 175- कलिना (पीडीएफ, 89 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 176- वांद्रे पूर्व (पीडीएफ, 108 KB)
29- मुंबई उत्तर मध्य 177-वांद्रे पश्चिम (पीडीएफ, 137KB)
30- मुंबई दक्षिण मध्य 172-अनुशक्तीनगर (पीडीएफ, 70 KB)
30- मुंबई दक्षिण मध्य 173-चेंबुर (पीडीएफ, 100 KB)