बंद

पोलीस

अ.क्र. पोलीस चौकी पत्ता दूरध्वनी
1 आरे पोलीस स्टेशन ओ.पी. गार्डन जवळ, दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे कॉलनी, छोटा काश्मीर बोटींग क्लबजवळ, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई 022-29272485,022- 29272484
2 विमानतळ पोलिस स्टेशन विमानतळ टर्मिनल बिल्डिंग, टर्मिनल 1-बी बिल्डिंग, गेट नं .101 जवळ, राष्ट्रीय विमानतळ, सीएसआयए, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई -99 022-26156309, 022-26156921,022-26156315
3 आंबोली पोलीस स्टेशन पटेल इस्टेट रोड, पुश्तिककर सोसायटी समोर, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई – 400102 022-26762001, 022-26762002,022-26762003
4 अंधेरी पोलिस स्टेशन अंधेरी पोलीस स्टेशन, अंधेरी रेल्वे स्थानका समोर, वेरटेक्स जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. 022-26831365, 022-26831447, 022-26831562
5 वांद्रे पोलिस स्टेशन हिल रोड, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई – 50 022-26423122, 022-26513716
6 वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स पोलीस स्टेशन वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स रोड, आय.सी.आय.सी.आय. बँक समोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -51 022-26504481, 022-26504482, 022-26504483
7 बोरिवली पोलीस स्टेशन बोरिवली रेल्वे स्टेशन समोर, एस.व्ही. रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई -92 022-28930145, 022-28902331,022- 28936606
8 कुर्ला पोलिस स्टेशन कुर्ला पोलिस स्टेशन, सर्वेश्वर मंदिर मार्ग, बीकेसी कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 022-26500478
9 भांडुप पोलिस स्टेशन कृष्णा थिएटर जवळ, एल. बी. मार्ग, भांडुप (प.), मुंबई -78 022-25954467, 022-25952171,022-25961971
10 चारकोप पोलिस स्टेशन सिटी सर्व्हे क्रमांक 03 अ, प्लॉट नं. 150, 152, 153, 155, आरडीपी. 1, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मार्ग, चारकोप, कांदिवली (प) मुंबई-67 022-28676581, 022-28682211
11 चेंबूर पोलीस स्टेशन बसंत पार्क सोसायटी समोर , आर.सी. मार्ग, चेंबुर, मुंबई -400071 022-25232044, 022-25221613,022-25295677, 022-25227563
12 चूनाभट्टी पोलिस स्टेशन डी / 1 इमारत, देवरत्ननगर, स्वदेशी मिल रोड, सायन, चुनाभट्टी , मुंबई – 400 022 022-24050086, 022-24050084, 022-24050085
13 डी. एन. नगर पोलीस स्टेशन डी. एन. नगर पोलीस स्टेशन, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 022-26304002,022-26303893
14 दहिसर पोलिस स्टेशन एस.व्ही. रोड, युनियन बँक जवळ, दहिसर (पूर्व), मुंबई -68 022-28284024, 022-28971654
15 देवनार पोलिस स्टेशन देवनार पोलीस स्टेशन, देवनार स्लॉटर हाउस मागे, गोवंडी, मुंबई -400043 022-25504292, 022-25567406, 022-25568682, 022-25563381
16 दिंडोशी पोलीस स्टेशन वृंदावन सोसायटी, साईबाबा मंदिरा मागे, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग जवळ , मालाड (पूर्व), मुंबई- 400097 022-24691929, 022-28770781
17 घाटकोपर पोलिस स्टेशन चिराग नगर, एल.बी.रोड, घाटकोपर (प.), मुंबई 400 086 022-25153543, 022-25113256, 022-25113968
18 गोराई पोलिस स्टेशन गोराई चौकी, गोराई ग्राम, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई -91 022-28451828, 022-28450763
19 गोरेगाव पोलीस स्टेशन एसव्ही रोड, सिनेमॅक्स थिएटरजवळ, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई -62 022-28721900, 022-28723252
20 गोवंडी पोलीस स्टेशन सीटीएस क्र. 373/5, एचपी पेट्रोल पंप लेन, रहेजा एक्रॉपोलिस-दोन जवळ, व्ही. एन. पुरव मार्ग, देवनार, मुंबई -88 022-25562171, 022-25562172, 022-25562173
21 जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन स्वामी कंपाऊंड, लेणी रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई -60 022-28221672, 022-28210763
22 जुहू पोलिस स्टेशन वी एम रोड, कल्याणी दुकानाजवळ, विलेपार्ले पश्चिम, मुंबई 400 056 022-26184308, 022-26184432, 022-26183856
23 कांदिवली पोलीस स्टेशन एस.व्ही.रोड, एम.टी.एन.एल.जवळील कार्यालय, पारेख नगर, कांदिवली (प.), मुंबई – 400 067 022-28050904, 022-28056603
24 कांजुरमार्ग पोलीस स्टेशन पारिवार को-ऑप-हाऊसिंग सोसायटी जवळ, परशुराम गोडबोले मार्ग, कांजूर मार्ग (पूर्व), मुंबई -42 . 022-25782637, 022-25780753, 022-25782636, 022-25783999
25 कस्तुरबा पोलीस स्टेशन मुख्य कस्तुरबा रोड, रेल्वे स्टेशन जवळ, बोरिवली (पूर्व), मुंबई -400066. 022-28066158, 022-28657919
26 खार पोलिस स्टेशन एस.व्ही. रोड, खार-पश्चिम, मुंबई -4000 52 022-26494977, 022-26496030, 022-26000450
27 खेरवाडी पोलीस स्टेशन शासकीय वसाहत, इमारत क्रमांक 5, तळमजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई – 51 022-26570877, 022-26571216
28 कुरार पोलिस स्टेशन शांताराम तलावाजवळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, मालाड (पूर्व), मुंबई -4000 9 7 022-28402911, 022-28490444
29 एम आय डी सी पोलीस स्टेशन एमआयडीसी सेंट्रल रोड, ईएसआय एस हॉस्पीटल, अंधेरी (इ), मुंबई -93 022-28361324, 022-28368352, 022-28394205
30 एम.एच.बी. कॉलनी पोलीस स्टेशन जुन्या. एम.एच.बी कॉलनी, बोरिवली मेन पोस्ट ऑफिसजवळ, न्यू लिंक रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई 022-28677401, 022-28679323, 022-28677402
31 मालाड पोलिस स्टेशन मालाड पोलीस स्टेशन, उंडेराई रोड, मालाड (पश्चिम) 022-28821147, 022-28821482
32 मालवणी पोलीस स्टेशन गेट नं .5, शाहीद अब्दुल हमीद मार्ग मालवणी, मालाड (प.), मुंबई -4000 9 5 022-28827557, 022-28810048, 022-28821319
33 मानखुर्द पोलिस स्टेशन इमारत क्र .7 / ए, लालुभाई कंपाउंड, मानखुर्द, मुंबई -43 022-25554511,022- 25554515, 022-25574933
34 मेघवाडी पोलीस स्टेशन आयकर कॉलनी, जोगेश्वरी (इ), मुंबई – 60 022-28210860, 022-28210837,022-28221651
35 मुलुंड पोलिस स्टेशन पुरुषोत्तम खेमराज भवन, नेताजी सुभाष रोड, मुलुंड (प.), मुंबई -80 022-25684535,022-25689844
36 मुंबई सागरी -2 पोलिस स्टेशन शुभंगण’ सी.टी.एस. 1 9 4 (पीटी), म्हाडा, प्लॉट नं 214-234, गोराई -2, बोरिवली गाव, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई -400092. 022-28699934
37 नवघर पोलिस स्टेशन नवघर पोलिस स्टेशन, नवघर, मुलुंड (पूर्व), मुंबई 022-25631062, 022-25637314, 022-25636368
38 नेहरू नगर पोलीस स्टेशन नेहरू नगर पोलीस स्टेशन, नेहरू नगर कॉलनी, कुर्ला (पूर्व), मुंबई -24 022-25224291, 022-25224647,022-25290946
39 निर्मल नगर पोलीस स्टेशन जेपी रोड, खार (पूर्व), मुंबई -51 022-26479372, 022-26470871
40 ओशिवरा पोलीस स्टेशन न्यू लिंक रोड, म्हाडा समोर, ओशिवरा, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई 022-26322753, 022-26323861, 022-26323862
41 पंतनगर पोलिस स्टेशन ब. नं .72, तळमजला, स्वामी समर्थ रामदास आर.डी. पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई, 400 075 022-25013624, 022-21028914
42 पार्कसाईट पोलिस स्टेशन पार्क साईट पोलिस स्टेशन, अहलीबाई होळकर मार्ग, सूर्यनगर, विक्रोळी (प.), मुंबई – 400 083. 022-25789368, 022-25786518, 022-25784840
43 पवई पोलीस स्टेशन रामबाग जंक्शन, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, पवई, मुंबई -76 022-25702690, 022-25702863, 022-25700218
44 आर.सी.एफ. पोलीस स्टेशन सर्वे नं. 12 ब, 13 ब, सीटीएस नं 213, 215, 216, आरसी मार्ग, चेंबूर, मुंबई – 74. 022-25541991,022-25541690
45 सहार पोलिस स्टेशन इंडियन ऑइल डेपॉट जवळ, हॉटेल हयायट रीजेंने समोर, सहार विमानतळ रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई -99 022-26829784, 022-26817485, 022-26829783
46 साकीनाका पोलीस स्टेशन चांदीवली म्हाडा कॉलनी, बिल्डिंग क्रमांक 28 / बी, सी साकीनाका, मुंबई – 72 022-28472334,022-28474411,022-28473936
47 समता नगर पोलीस स्टेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाजवळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, कांदिवली (पूर्व), मुंबई -101. 022-28877618, 022-28876119
48 सांताक्रुझ पोलिस स्टेशन जुहू गार्डन समोर, लिंक रोड, सांताक्रुझ (प.), मुंबई -54. 022-26493139, 022-26487856, 022-26492972
49 शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन नटवर पारेखा कंपाउंड, म्हाडा कॉलनी, गोवंडी, घाटकोपर – मानखुर्द लिंक रोड, मुंबई – ४०००४३ 022-25580506, 022-25560402
50 टिळक नगर पोलीस स्टेशन इमारत क्रमांक 117, टिळकनगर कॉलनी, शांता जोग मार्ग, चेंबूर, मुंबई -8 9 022-25229345, 022-25227293, 022-25275828
51 ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशन चीता कॅम्प, सायन-ट्रॉम्बे रोड, मुंबई -400088 022-25563382
52 वाकोला पोलिस स्टेशन आनंद संगम सीएचएस, बिल्डिंग क्र .1, नेहरू रोड, आनंद नगर, वेस्टर्न हायवे मागे, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई – 55 022-26682756, 022-26685236
53 वनराई पोलिस स्टेशन इमारत क्रमांक 2, म्हाडा वनराई कॉलनी, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई -63 022-26861677, 022-26862933
54 वर्सोवा पोलीस स्टेशन वर्सोवा पोलीस स्टेशन, सी.डी.डी.बर्फीवाला स्कूल जवळ, डी. एन. नगर, लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई. 400 053 022-26365420, 022-26304812
55 विक्रोळी पोलिस स्टेशन कन्नमवार नगर 2, विकास कॉलेज जवळ, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई -83 022-25789366, 022-25782189, 022-25782240
56 विलेपार्ले पोलीस स्टेशन सेंटुअर हॉटेलजवळ, नेहरू रोड (एक्सट.), विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई -99 022-26117317
57 विनोबा भावेनगर पोलीस स्टेशन एच.आय.जी. कॉलनी, इमारत क्रमांक 7 कोहोनुर सहकारी एच.एस. सोसायटी व्ही. बी. नगर, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई – 70 022-26500298, 022-26500299