बंद

भाषा

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात प्रामुख्याने मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि गुजराती या 4 भाषा बोलल्या जातात.