बंद

मतदारसंघ

लोकसभा मतदारसंघ आणि त्यांचे विधानसभा मतदार संघ  

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील 4 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. प्रत्येक संसदीय मतदारसंघामध्ये रिटर्निंग अधिकारी असतो आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी हे सहाय्य करतात. प्रत्येक संसदीय मतदार संघ विधानसभा विभागांमध्ये विभागला जातो.

लोकसभा मतदारसंघ विधानसभा मतदारसंघ
26- मुंबई उत्तर 152- बोरीवली
26- मुंबई उत्तर 153- दहीसर
26- मुंबई उत्तर 154- मागाठाणे
26- मुंबई उत्तर 160- कांदिवली
26- मुंबई उत्तर 161- चारकोप
26- मुंबई उत्तर 162- मालाड
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 158- जोगेश्वरी पूर्व
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 159- दिंडोशी
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 163- गोरेगांव
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 164- वर्सोवा
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 165- अंधेरी पश्चिम
27- मुंबई उत्तर पश्चिम 166- अंधेरी पूर्व
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 155- मुलुंड
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 156- विक्रोळी
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 157- भांडुप पश्चिम
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 169- घाटकोपर पश्चिम
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 170- घाटकोपर पूर्व
28- मुंबई उत्तर-पूर्व 171 – मानखुर्द शिवाजीनगर
29-मुंबई उत्तर मध्य 167- विलेपार्ले
29-मुंबई उत्तर मध्य 168-चांदिवली
29-मुंबई उत्तर मध्य 174- कुर्ला
29-मुंबई उत्तर मध्य 175- कलिना
29-मुंबई उत्तर मध्य 176- वांद्रे पूर्व
29-मुंबई उत्तर मध्य 177- वांद्रे पश्चिम
30-मुंबई दक्षिण मध्य 172-अनुशक्तीनगर
30-मुंबई दक्षिण मध्य 173-चेंबुर