बंद

लोकप्रतिनिधी

खासदार
अ.क्र. लोकसभा मतदारसंघ खासदार
1 26 – मुंबई उत्तर गोपाळ शेट्टी
2 27 – मुंबई उत्तर पश्चिम गजानन किर्तीकर
3 28 – मुंबई उत्तर पूर्व मनोज कोटक
4 29 – मुंबई उत्तर मध्य पूनम महाजन
5 30 – मुंबई दक्षिण मध्य राहुल शेवाळे
विधानसभा सदस्य
अ.क्र. विधानसभा मतदारसंघ विधानसभा सदस्य (आमदार)
1 152-बोरीवली विनोद तावडे
2 153-दहिसर चौधरी मनीषा अशोक
3 154-मागाठाणे प्रकाश सुर्वे
4 160-कांदिवली अतुल भातखळकर
5 161-चारकोप योगेश सागर
6 162-मालाड (पश्चिम) अस्लम शेख
7 158-जोगेश्वरी (पूर्व) रवींद्र वायकर
8 159-दिंडोशी सुनील प्रभू
9 163-गोरेगांव विद्या ठाकूर
10 164-वर्सोवा डॉ. भारती हेमंत लव्हेकर
11 165-अंधेरी (पश्चिम) अमीत भास्कर साटम
12 166-अंधेरी (पूर्व) रमेश लटके
13 155-मुलुंड सरदार तारा सिंग
14 156-विक्रोळी सुनील राजाराम राऊत
15 157-भांडुप (पश्चिम) अशोक पाटील
16 169-घाटकोपर (पश्चिम) राम कदम
17 170-घाटकोपर (पूर्व) मेहता प्रकाश मांचुभाई
18 171-मानखुर्द शिवाजीनगर अबू आसीम आझमी
19 167-विलेपार्ले पराग अळवणी
20 168-चांदीवली खान मोहम्मद आरिफ (नसीम)
21 174-कुर्ला (अजा) मंगेश कुडाळकर
22 175-कलिना संजय गोविंद पोतनीस
23 176-वांद्रे (पूर्व) तृप्ती सावंत
24 177-वांद्रे (पश्चिम) अॅड. आशिष शेलार
25 172-अनुशक्तीनगर तुकाराम रामकृष्ण काते
26 173-चेंबुर प्रकाश वैकुंठ फातर्पेकर