बंद

कार्यालयीन आदेश

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

फिल्टर

कार्यालयीन आदेश
शीर्षक दिनांक पहा / डाउनलोड करा
शासकीय जमीन वितरण मुंबई उपनगर जिल्हा शासकीय जमीन वितरण मुंबई उपनगर जिल्हा
राज्यातील देवस्थान जमिनी संदर्भातील मा. मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील रिट याचिका क्रमांक 2759 दिनांक 08/03/2018 चे आदेश. 08/03/2018 पहा (321 KB)
ध्वनी प्रदुषणा बाबतच्या तक्रारी करिता संपर्क 29/04/2017 पहा (2 MB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी नोडल ऑफीसर यांच्या नेमणूकी बाबतचे आदेश 04/10/2014 पहा (668 KB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने बोरीवली व अंधेरी तालुक्यासाठी सुरू केलेला टोल फ्री क्रमांक 1800 22 0136 06/04/2018 पहा (160 KB)