बंद

सूचना

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

फिल्टर

सूचना
शीर्षक दिनांक पहा / डाउनलोड करा
उत्सवाप्रसंगी रस्त्यावर / पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती. 20/08/2020 पहा (362 KB)
शासन निर्णय दि.२२/०८/२०१७ नुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्या करिता सन २०२० या वर्षातील स.६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ध्वनी क्षेपक/ ध्वनी वर्धक वापराबाबत सूट 14/02/2020 पहा (833 KB)
ध्वनी प्रदुषणा बाबतच्या तक्रारी करिता संपर्क 29/04/2017 पहा (2 MB)
मा. मुंबई उच्च न्यायालय जनहित याचीका क्र. 155/2011, 136/2009, 25/2013, 45/2009 च्या अनुषंगाने बोरीवली व अंधेरी तालुक्यासाठी सुरू केलेला टोल फ्री क्रमांक 1800 22 0136 06/04/2018 पहा (160 KB)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या बाबतच्या हरकती व सूचना मागविणे बाबत 06/04/2018 पहा (350 KB)