बंद

उत्सवाप्रसंगी रस्त्यावर / पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती.

उत्सवाप्रसंगी रस्त्यावर / पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती.
शीर्षक दिनांक पहा / डाउनलोड करा
उत्सवाप्रसंगी रस्त्यावर / पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती. 20/08/2020 पहा (362 KB)