बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
१७५ कालीना विधानसभा मतदारसंघ- स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळणेबाबतचे आदेश

१७५ कालीना विधानसभा मतदारसंघ- स्थलांतरित मतदारांचे मतदार यादीतील नाव वगळणेबाबतचे आदेश

18/08/2022 31/12/2022 पहा (262 KB) Part No 1 to 5966 (487 KB)
मुंबई उपनगर जिल्हयातील महसूल सहायक (लिपीक – टंकलेखक) संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितीदर्शक एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

मुंबई उपनगर जिल्हयातील महसूल सहायक (लिपीक – टंकलेखक) संवर्गातील दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची स्थितीदर्शक एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत.

17/05/2022 30/06/2023 पहा (7 MB)
ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

ध्वनीक्षेपक / ध्वनीवर्धक यांची विहित मर्यादा राखुन सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता सकाळी ०६.०० ते रात्री १२.०० वाजेपर्यंत वापराबाबत.

16/02/2022 01/01/2023 पहा (2 MB)
पुराभिलेख