बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अधिसूचित केलेल्या नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय अधिसूचित केलेल्या नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रांची चौथी यादी.

25/10/2021 24/11/2021 पहा (6 MB)
मौजे मुलुंड, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र 1320 क/1 पै. मधील “खेळाचे मैदान” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेली 2742.07 चौ.मी. शासकीय जमीन भाडेपट्टयाने देण्याबाबत

मौजे मुलुंड, ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र 1320 क/1 पै. मधील “खेळाचे मैदान” या प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेली 2742.07 चौ.मी. शासकीय जमीन भाडेपट्टयाने देण्याबाबत

09/10/2021 08/11/2021 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण याबाबतचा प्रस्तावित तपशील.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण व प्रमाणीकरण याबाबतचा प्रस्तावित तपशील.

05/10/2021 01/11/2021 पहा (277 KB)
उपविभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर यांच्या कार्यलयाचा पत्ता बदलल्याबाबतची माहिती.

उपविभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर यांच्या कार्यलयाचा पत्ता बदलल्याबाबतची माहिती.

30/09/2021 31/10/2021 पहा (257 KB)
मतदानासाठी नोंदणी कशी करावी

https://ecisveep.nic.in/

08/09/2021 30/11/2021 पहा (440 KB)
प्रकरण क्र २२/२०१८ अंतर्गत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २१ (१,२) (३,४) च्या नोटिसाचा नमुना प्रसिद्धी सोबत जोडली आहे

प्रकरण क्र २२/२०१८ अंतर्गत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २१ (१,२) (३,४) च्या नोटिसाचा नमुना प्रसिद्धी सोबत जोडली आहे

31/05/2021 30/11/2021 पहा (926 KB)
जिल्हा आपली व्यवस्थापन अधिकारी पदभरतीबाबत जाहीर सूचना.

जिल्हा आपली व्यवस्थापन अधिकारी पदभरतीबाबत जाहीर सूचना.

29/04/2021 30/04/2022 पहा (501 KB)
ध्वनिक्षेपक / ध्वनिवर्धक वापराची परवानगी (सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता ) सकाळी ६.०० ते रात्री १२.००

ध्वनिक्षेपक / ध्वनिवर्धक वापराची परवानगी (सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता ) सकाळी ६.०० ते रात्री १२.००

16/02/2021 01/01/2022 पहा (969 KB)
पुराभिलेख