बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नवीन भूसंपादन कायदा – २०१३ मधील कलम २१ (१,२) व (३,४) ची नोटीस

नवीन भूसंपादन कायदा – २०१३ मधील कलम २१ (१,२) व (३,४) ची नोटीस

07/04/2021 06/10/2021 पहा (923 KB)
ध्वनिक्षेपक / ध्वनिवर्धक वापराची परवानगी (सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता ) सकाळी ६.०० ते रात्री १२.००

ध्वनिक्षेपक / ध्वनिवर्धक वापराची परवानगी (सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमाकरिता ) सकाळी ६.०० ते रात्री १२.००

16/02/2021 01/01/2022 पहा (969 KB)
पुराभिलेख