बंद

रुग्णालये

एस व्ही डी सावरकर महापालिका जनरल हॉस्पिटल

महात्मा फुले रोड, देशमुख उद्यान समोर मुलुंड पूर्व, मुंबई - 400081.

दूरध्वनी : 022-25686225
Pincode: 400081

दिशानिर्देश

व्ही. एन. देसाई महापालिका जनरल हॉस्पिटल

रस्ता क्रमंक 11, गोळीबार, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400055

दूरध्वनी : 022-26182081
Pincode: 400055

दिशानिर्देश

शताब्दी महापालिका जनरल हॉस्पिटल

एस व्ही रोड, पारेख नगर जवळ, कांदिवली पश्चिम, मुंबई - 400067

दूरध्वनी : 022-28051509
Pincode: 400067

दिशानिर्देश