बंद

ई-क्युजेकोर्टस

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उप-विभागीय कार्यालये व तालुका कार्यालये येथे चालणा-या विविध दावे व अपील प्रकरणाची स्थिती तपासण्यासाठी ई-क्युजेकोर्टस हे एक पोर्टल आहे. सदर संकेतस्थळावरून पुढील सुनावणीच्या तारखा आणि प्रकरणांचे अंतिम निर्णय पाहणे शक्य आहे.

भेट द्या: http://eqjcourts.gov.in

जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा, 10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा | शहर : वांद्रे (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
दूरध्वनी : 022-26556806 | ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in