बंद

डिजिटल लॉकर

डिजिलॉकर हे स्टोरेज, सामायिकरण आणि दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्रांचे सत्यापन यासाठी सुरक्षित मेघ आधारित व्यासपीठ आहे

भेट द्या: https://digilocker.gov.in/

जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा, 10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा | शहर : वांद्रे (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in