बंद

तक्रार निवारण प्रणाली

महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींचे एकाच ठिकाणी निवारण करण्यासाठी संधी तक्रार निवारण प्रणाली संकेतस्थळद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

भेट द्या: https://grievances.maharashtra.gov.in

जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा, 10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा | शहर : वांद्रे (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
दूरध्वनी : 022-26556806 | ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in