बंद

भूमी अभिलेख

महाभूलेख (महाराष्ट्र भूमी अभिलेख) – भारतातील महाराष्ट्र राज्याची एक जमीन रेकॉर्ड वेबसाइट जी नागरिकांना ऑनलाइन 7/12 उतारा, 8अ आणि मालमत्ता पत्रक प्रदान करते

भेट द्या: https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/

जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा, 10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा, बांद्रा | शहर : बांद्रा (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
दूरध्वनी : 022-26429874 | ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in