बंद

भूमी अभिलेख

महाभूलेख (महाराष्ट्र भूमी अभिलेख) – भारतातील महाराष्ट्र राज्याची एक जमीन रेकॉर्ड वेबसाइट जी नागरिकांना ऑनलाइन 7/12 उतारा, 8अ आणि मालमत्ता पत्रक प्रदान करते

भेट द्या: https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink

जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा, 10 वा मजला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज जवळ, शासकीय वसाहत , वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे | शहर : वांद्रे (पूर्व), मुंबई | पिन कोड : 400051
दूरध्वनी : 022-26429874 | ईमेल : collector[dot]mumbaisuburb[at]maharashtra[dot]gov[dot]in