बंद

तहसीलदार बोरीवली

तहसिलदार कार्यालय बोरीवली,नाटकवाला लेन, डॉ. न. रा. करोड मार्ग़ ,एस.व्हि.रोड, बोरीवली (प.) मुंबई – 400093

ईमेल : tahsildarborivli11[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार
दूरध्वनी : 022-28075034
फॅक्स क्रमांक : 022-28075024