बंद

आकृतीबंध

जिल्हाधिकारी कार्यालय:

जिल्हाधिकारी महसूल शासनाचे प्रमुख आणि जिल्ह्यातील इतर सर्व राज्य सरकारी शासकीय विभागांचे समन्वयक म्हणून कार्यरत आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाची अनेक शाखा किंवा विभाग आहेत, जे उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या दर्जाचे विविध अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या काही शाखांची देखभाल अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करतात.

 • जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी
 • निवासी उप जिल्हाधिकारी (अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी)
  • तहसिलदार महसूल
  • अपर तहसिलदार महसूल
  • रजा राखिव तहसिलदार
 • उप-विभागीय अधिकारी (एस. डी. ओ.) पश्चिम उपनगर
  • तहसिलदार अंधेरी
   • मंडळ अधिकारी,अंधेरी
   • मंडळ अधिकारी,वांद्रे
   • मंडळ अधिकारी,मरोळ
  • तहसिलदार बोरीवली
   • मंडळ अधिकारी, बोरीवली
   • मंडळ अधिकारी, मालाड
   • मंडळ अधिकारी, गोरेगांव
 • उप-विभागीय अधिकारी (एस. डी. ओ.) पूर्व उपनगर
  • तहसिलदार कुर्ला
   • मंडळ अधिकारी, घाटकोपर
   • मंडळ अधिकारी,कुर्ला
   • मंडळ अधिकारी,चेंबुर
 • जिल्हा अधिक्षक भूमी-अभिलेख
 • जिल्हा नियोजन अधिकारी
 • उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी
 • उपजिल्हाधिकारी समान्य प्रशासन
 • अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
  • उपजिल्हाधिकारी संजय गांधी योजना
   • तहसिलदार संजय गांधी योजना,अंधेरी
   • तहसिलदार संजय गांधी योजना, बोरीवली
   • तहसिलदार संजय गांधी योजना,कुर्ला
  • करमणूक कर अधिकारी
  • विशेष भू-संपादन अधिकारी-4
  • विशेष भू-संपादन अधिकारी-7
 • अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / निष्कासन पश्चिम उपनगर)
 • अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण / निष्कासन पूर्व उपनगर)
 • अपर जिल्हा उपजिल्हाधिकारी
  • अतिरिक्त तहसीलदार (अकृषीक), अंधेरी
  • अतिरिक्त तहसीलदार (अकृषीक), बोरीवली – 1
  • अतिरिक्त तहसीलदार (अकृषीक) ,बोरीवली – 2
  • अतिरिक्त तहसीलदार (अकृषीक), कुर्ला – 1
  • अतिरिक्त तहसीलदार (अकृषीक), कुर्ला – 3

मुंबई उपनगर जिल्हा संस्था आलेख.फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. (पिडीएफ, 26 केबी)