निविदा/ लिलाव

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मे. कंबाटा एव्हिएशन लि.कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव

मे. कंबाटा एव्हिएशन लि.कंपनीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहिरात, मालमत्तेचा तपशिल, अटी व शर्ती

14/01/2019 27/02/2019 डाउनलोड (5 MB)
लिलावाची सूचना

श्री. फेलिक्स मायकल सिक्वेरा व डॉ. मर्सी सिक्वेरा यांच्या अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस

28/12/2018 22/01/2019 डाउनलोड (164 KB)
पुराभिलेख