निविदा/ लिलाव

निविदा/ लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निविदा सूचना

डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजने अंतर्गत वसतीगृह व्यस्थापनासाठी निविदा सूचना मुदतवाढ

14/08/2019 30/08/2019 पहा (2 MB)
पुराभिलेख