बंद

निविदा/ लिलाव

निविदा/ लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची उदघोषना व लेखी नोटीस.

अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची उदघोषना व लेखी नोटीस.

10/04/2021 27/04/2021 पहा (2 MB)
जमिनीचा लिलाव करण्याची जाहिरात मौजे तिरंदाज येथील स.नं. ४०/१/अ, ४१/१/अ ता. कुर्ला, मुंबई उपनगर जिल्हा

जमिनीचा लिलाव करण्याची जाहिरात मौजे तिरंदाज येथील स.नं. ४०/१/अ, ४१/१/अ ता. कुर्ला, मुंबई उपनगर जिल्हा

12/04/2021 12/05/2021 पहा (293 KB)
पुराभिलेख