बंद

निविदा/ लिलाव

निविदा/ लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थेमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलाव विक्रीची जाहीर नोटीस.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थेमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलाव विक्रीची जाहीर नोटीस.

04/07/2022 20/07/2022 पहा (2 MB)
मौजे-आणिक ता. कुर्ला येथील श्रीमती विजया नाडार यांच्या अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे

मौजे-आणिक ता. कुर्ला येथील श्रीमती विजया नाडार यांच्या अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे

04/07/2022 08/08/2022 पहा (1 MB)
पुराभिलेख