बंद

निविदा/ लिलाव

निविदा/ लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या विक्री करीता जाहिरात (सरकारी टेक्निकल हायस्कूल विलेपार्ले पश्चिम)

सरकारी टेक्निकल हायस्कूल विलेपार्ले पश्चिम या संस्थेतील निर्लेखित झार्लेल्या मशीन, हत्यारे व इतर साहित्य हे आहे त्या स्थितीत भंगार विक्री करायची आहे

09/05/2023 15/05/2023 पहा (1 MB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या विक्री करीता जाहिरात (सरकारी टेक्निकल हायस्कूल विलेपार्ले पश्चिम)

सरकारी टेक्निकल हायस्कूल विलेपार्ले पश्चिम या संस्थेतील निर्लेखित झार्लेल्या मशीन, हत्यारे व इतर साहित्य हे आहे त्या स्थितीत भंगार विक्री करायची आहे

09/05/2023 12/05/2023 पहा (1 MB)
मौजे- तिरंदाज, ता. कुर्ला येथील स.नं. 33 पै., न. भू. क्र. 13/23 येथील श्वेत विला, फ्लॅट नं. १०१, १०२, १०३, कमला रंजित सिंग सोसायटी, सी/8, राज नगर सोसायटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे दहिसर, महाराजा हॉटेल समोर 400068, यांच्या अरकातून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा जाहीर लिलावाद्ववारे विक्री करणे

मौजे- तिरंदाज, ता. कुर्ला येथील स.नं. 33 पै., न. भू. क्र. 13/23 येथील श्वेत विला, फ्लॅट नं. १०१, १०२, १०३, कमला रंजित सिंग सोसायटी, सी/8, राज नगर सोसायटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे दहिसर, महाराजा हॉटेल समोर 400068, यांच्या अरकातून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा जाहीर लिलावाद्ववारे विक्री करणे

28/02/2023 03/04/2023 पहा (3 MB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या विक्री करीता जाहिरात

निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या विक्री करीता जाहिरात

15/03/2023 27/03/2023 पहा (1 MB)
मौजे – मुलुंड(प.), ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ८७२, ८७२/१ ते १४, ८७३, ८७३ / १ ते ०८ मे. निर्मल डेव्हलपर्स, जवाहर रॉकीज कंपाउंड, वैभव हॉटेलच्या बाजूला, एन. एस. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई – ८० यांच्या अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा जाहीर – लिलावा दूवारे विक्री करणे

मौजे – मुलुंड(प.), ता. कुर्ला येथील न.भू.क्र. ८७२, ८७२/१ ते १४, ८७३, ८७३ / १ ते ०८ मे. निर्मल डेव्हलपर्स, जवाहर रॉकीज कंपाउंड, वैभव हॉटेलच्या बाजूला, एन. एस. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई – ८० यांच्या अटकावून ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा जाहीर – लिलावा दूवारे विक्री करणे

18/02/2023 24/03/2023 पहा (4 MB)
सी. सी.नं.312/डी. व्ही/2019 जाहीर लिलाव

सी. सी.नं.312/डी. व्ही/2019 जाहीर लिलाव

31/01/2023 09/02/2023 पहा (1 MB)
मौजे-मुलुंड(प) ता.कुर्ला येथील न.भू.क्र. ८७२,८७२/१ ते १४,८७३,८७३/१ते०८ मे.निर्मल डेव्हलपर्स यांच्या अटकवून ठेवलेल्या स्थावर मालमतेचा जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे

मौजे-मुलुंड(प) ता.कुर्ला येथील न.भू.क्र. ८७२,८७२/१ ते १४,८७३,८७३/१ते०८ मे.निर्मल डेव्हलपर्स यांच्या अटकवून ठेवलेल्या स्थावर मालमतेचा जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करणे

15/12/2022 18/01/2023 पहा (2 MB)
ताडी ई – लिलावाचा जाहीरनामा

ताडी ई – लिलावाचा जाहीरनामा

13/10/2022 21/10/2022 पहा (3 MB)
ताडी ई – लिलावाचा जाहीरनामा

ताडी ई – लिलावाचा जाहीरनामा

05/09/2022 20/09/2022 पहा (4 MB)
निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा ई लिलावाची जाहिरात

निर्लेखित केलेल्या शासकीय वाहनाचा ई लिलावाची जाहिरात

07/09/2022 14/09/2022 पहा (3 MB)