बंद

निविदा/ लिलाव

निविदा/ लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात.

या संस्थेतील निर्लेखित झालेल्या मशीन, हत्यारे व इतर साहित्य हे आहे त्या स्थिती भंगार विक्री करायची आहे.

23/01/2024 31/01/2024 पहा (764 KB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात.

या संस्थेतील निर्लेखित झालेल्या मशीन, हत्यारे व इतर साहित्य हे आहे त्या स्थिती भंगार विक्री करायची आहे.

23/01/2024 31/01/2024 पहा (747 KB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात.

या संस्थेतील निर्लेखित झालेल्या मशीन, हत्यारे व इतर साहित्य हे आहे त्या स्थिती भंगार विक्री करायची आहे.

10/01/2024 25/01/2024 पहा (1 MB)
निर्लेखित हत्यारे मशिनच्या विक्री करीता जाहीरात. ITI गोवंडी

निर्लेखित हत्यारे मशिनच्या विक्री करीता जाहीरात. ITI गोवंडी

26/12/2023 08/01/2024 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयातील मोडक्या अवस्थेतील लाकडी / लोखंडी खुर्च्या टेबल रॅकची विल्हेवाट लावण्याबाबत निविदा

मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयातील मोडक्या अवस्थेतील लाकडी / लोखंडी खुर्च्या टेबल रॅकची विल्हेवाट लावण्याबाबत निविदा

05/12/2023 17/12/2023 पहा (368 KB)
वाळवी नाशक औषध फवारणीसाठी निविदा

जिल्हाधिकारी व अधिनस्त कार्यालयात वाळवी नाशक औषध फवारणीसाठी वार्षिक ठेका साठी निविदा मागविणे बाबत

08/09/2023 15/09/2023 पहा (231 KB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात

निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात

22/08/2023 04/09/2023 पहा (1 MB)
निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात

निर्लेखित हत्यारे, मशीनच्या वक्री करीता जाहिरात

17/08/2023 30/08/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयातील मोडक्या अवस्थेतील खुर्च्या, टेबल, रॅक यांच्या निविदा दरपत्रक मागणीची नोटीस

जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर जिल्हा कार्यालयातील मोडक्या अवस्थेतील खुर्च्या, टेबल, रॅक यांच्या निविदा दरपत्रक मागणीची नोटीस

21/08/2023 29/08/2023 पहा (212 KB)
निर्लेखित केलेल्या जुने आयटी उपकरण विक्रीकरण्याकरता जाहिरात

निर्लेखित केलेल्या जुने आयटी उपकरण विक्रीकरण्याकरता जाहिरात

03/07/2023 15/07/2023 पहा (165 KB)