बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती 2023 निकाल

तलाठी भरती 2023 निकाल

15/03/2024 31/03/2024 पहा (466 KB)
तलाठी भरती 2023 निवड व प्रतिक्षा यादी – मुंबई उपनगर

तलाठी भरती 2023 निवड व प्रतिक्षा यादी – मुंबई उपनगर

23/01/2024 31/01/2024 पहा (445 KB) Selection List & Waiting list (565 KB)
विधी अधिकारी भरती २०२३ निकाल व प्रतीक्षायादी

विधी अधिकारी भरती २०२३ निकाल व प्रतीक्षायादी

30/08/2023 10/09/2023 पहा (175 KB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील रिक्त कोतवाल पदे भरण्याबाबत

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील रिक्त कोतवाल पदे भरण्याबाबत

04/07/2023 15/08/2023 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तहसीलदार कुर्ला यांच्या आस्थापनेवरील कोतवाल सवर्गाची दि ०६/०८/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील प्रतीक्षायादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तहसीलदार कुर्ला यांच्या आस्थापनेवरील कोतवाल सवर्गाची दि ०६/०८/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेतील प्रतीक्षायादी

11/08/2023 15/08/2023 पहा (524 KB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती २०२३ प्रक्रियेतील गुणवत्ता यादी,निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी, प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती २०२३ प्रक्रियेतील गुणवत्ता यादी,निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी, प्रतिक्षाधीन उमेदवारांची यादी

08/08/2023 10/08/2023 पहा (167 KB) तालुका अंधेरी कोतवाल भरती 2023 (4 MB) तालुका बोरिवली कोतवाल भरती 2023 (2 MB) तालुका कुर्ला कोतवाल भरती 2023 (4 MB)
विधी अधिकारी भरती २०२३ साठी जाहिरात, अटी व शर्ती, अर्जाचे नमुने

विधी अधिकारी भरती २०२३ साठी जाहिरात, अटी व शर्ती, अर्जाचे नमुने

27/06/2023 10/07/2023 पहा (690 KB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाची उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षाधीन यादी.

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदाची उमेदवारांची निवड यादी व प्रतिक्षाधीन यादी.

01/07/2022 31/07/2022 पहा (634 KB)
जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर कार्यालय विधी अधिकारी भरती

जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर कार्यालय विधी अधिकारी भरती

15/06/2022 30/06/2022 पहा (2 MB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पॅनल नेमणुकीबाबत जाहिरात

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पॅनल नेमणुकीबाबत जाहिरात

25/02/2022 16/03/2022 पहा (2 MB)