बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

सन २०२३ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत

14/08/2023 05/09/2023 पहा (234 KB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भारतीच्या परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

तालुका बोरिवली पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

26/07/2023 15/08/2023 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भारतीच्या परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

तालुका कुर्ला पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

26/07/2023 15/08/2023 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भारतीच्या परीक्षेसाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

तालुका अंधेरी पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

26/07/2023 15/08/2023 पहा (4 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ प्रक्रियेतील अंतिम उत्तर तालिका

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ प्रक्रियेतील अंतिम उत्तर तालिका

07/08/2023 08/08/2023 पहा (2 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “अ”

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “अ” प्रसिद्धीकरण्याबाबत

06/08/2023 07/08/2023 पहा (3 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “ब”

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “ब” प्रसिद्धीकरण्याबाबत

06/08/2023 07/08/2023 पहा (3 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “क”

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “क” प्रसिद्धीकरण्याबाबत

06/08/2023 07/08/2023 पहा (3 MB)
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “ड”

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कोतवाल भरती – २०२३ परीक्षेचे उत्तर सूची “ड” प्रसिद्धीकरण्याबाबत

06/08/2023 07/08/2023 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.मानस/१७१६/प्र.क्र.५१७/३९. दि.१९/०१/२०१८ अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्ती कारणेबाबाबत जाहिरात

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.मानस/१७१६/प्र.क्र.५१७/३९. दि.१९/०१/२०१८ अन्वये मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र नियुक्ती कारणेबाबाबत जाहिरात

 

फॉर्म उघडण्यासाठी येथे क्लिक करा

06/07/2023 21/07/2023 पहा (315 KB)